Video

 

Opis proizvoda

BFB4 je dvokanalni površinski elektromiografski biofeedback, elektromedicinski uređaj dizajniran za otkrivanje i prikaz u grafičkom obliku površinskih potencijala koje prenose živčana vlakna, što je neophodno za rehabilitacijske vježbe s vizualnim biofeedbackom. Sastoji se od jedinice koja uključuje PC-tablet, s unaprijed instaliranim software-om, te sučelje za pacijenta, u koje je potrebno umetnuti dva kabela za otkrivanje signala. One su povezane s ljepljivim elektrodama za pacijenta posebnim kopčama. Napajanje je preko baterija unutar tableta. 

Prednosti uređaja: dva odvojena kanala za detekciju i prikaz u grafičkom obliku površinskih potencijala prenošenih od strane živčanih vlakana; vježbe motoričke rehabilitacije s usporedbom u realnom vremenu između dva mišića (agonist/antagonist); snažno indicirano za rehabilitaciju dna zdjelice, s virtualnim prepreka različitih veličina; ekstremna osjetljivost (5μV/div) za vježbe ispod praga; spremanje podataka u grafičkom i numeričkom obliku; registracija pacijenata i planirane vježbe; zbirka slika, pokreta i pridruženih mišića za pozicioniranje elektroda. 

Funkcionalne značajke uređaja: vježbe s virtualnim preprekama koje predstavljaju povratno sredstvo za pacijenta; prikupljen signal u oscilografskom načinu; karton pacijenta s različitim vrijednostima koje se mogu postaviti; mogućnost ispisa s uređaja povezanog na WiFi; osjetljivost u μV/div; vrijeme odmora u sekundama (vrijeme između kraja završenog ciklusa i sljedećeg ciklusa); ciljani intenzitet u μV (visina prepreke); ciljano vrijeme početka ciklusa do prepreke; ciljano vrijeme u sekundama (prepreke); vrijeme dekontrole u sekundama (od zadnje prepreke do kraja ciklusa); broj prepreka (od 1 do 3); boja kanala (birano iz tableta); μV / D alarm (može se ubaciti / maknuti).

 
 

Standardni pribor

  • 8'' tablet te elektroničko sučelje 
  • pacijent kabeli (2 kom), s 2.5 mm utikačem 
  • trobojni kabel (crna – crvena – zelena) k
  • samoljepljive okrugle elektrode promjera 26 mm (omotnica s 30 komada)
  • adapter za nadopunjavanje baterije (micro-USB)
 

Dodatni pribor

  • rehabilitacijski kit za donji dio zdjelice
  • zglobna i podesiva podna šipka u kompletu sa stezaljkom za podupiranje aparata
 
 

Povezani proizvodi