Opis proizvoda

CRYO T je prijenosni uređaj za krioterapiju, za liječenje boli u rehabilitaciji i sportskoj medicini. Uređaj omogućava fizioterapeutu da „hladnoću uvijek ima pri ruci“ postavljanjem metalne ploče na kožu, uzrokujući time izostanak topline. Terapija dobivena uređajem brza je i sigurna te uspješno izbjegava svaki rizik od ozeblina koje mogu nastati korištenjem leda. Uređaj osigurava kontinuiranu kontrolu temperature i maksimalnu razmjenu energije između tkiva. Termometrijski senzor koji je postavljen na izmjenjivačku ploču, kontinuirano kontrolira temperaturu. Temperatura se može jednostavno podesiti ručno ili odabrati iz izbornika prema unaprijed postavljenih načina rada. Hladna aplikacija je posebno indicirana kod svih onih stanja akutne upale koja proizlaze iz bilo koje vrste traume. Uređaj izaziva površinsku vazokonstrikciju, sprječava nastanak hematoma i pomaže smanjiti bol i spazam mišića. Također je korisno sredstvo za hlađenje anatomskog područja tretiranog drugim metodama na kraju rehabilitacijske sesije.

 
 
 

Povezani proizvodi