Video

 

Opis proizvoda

CRYOSCREEN je jedini uređaj za CO2 neurokriostimulaciju koji kombinira snagu toplinskog udara i toplinske kamere te je jednostavan za korištenje. Uređaj omogućava pad temperature s 32°C na 4°C u 30 sekundi zahvaljujući snazi ​​hladnoće od -78°C i 50 bara tlaka (CO2). Kamera uključuje inovativnu tehnologiju koja omogućava vizualizaciju, analizu i obradu u jednoj primjeni. Zahvaljujući ugrađenoj termalnoj kameri i snažnom zaslonu, temperatura se može mjeriti na daljinu te vizualizirati toplinske zone koje treba tretirati i kontrolirati toplinski udar. Termalni šok je trenutačni, stimulira kožne receptore koji šalju snažnu i vrlo brzu poruku u hipotalamus kako bi se aktivirao sustav neurovegetativnih refleksa. Višestruke opcije omogućavaju prilagođenu uporabu u različitim radnim okruženjima i područjima djelovanja. Njegova ergonomija, veličina i dodaci omogućuju mu upotrebu u svim situacijama. Izvedba je omogućena preciznim mjerenjem.

 
 
 

Povezani proizvodi