Tehničke karakteristike

regulator maksimalna konstantna struja u krugu pacijenta (CC način)
interferencijalni, Kotzov, unipolarni sinusni val 100 mA
TENS 140 mA
diadinamički, impuls 60 mA
galvanski 40 mA
tonoliza 100 mA
mikro struja 1000 μA
napon u bolničkom krugu (CV mod) 140 V
mrežni napon 230 V, 50 Hz, 70W, 100 VA
težina 6 kg
 

Opis proizvoda

Uređaj je opremljen s dva potpuno neovisna kanala za liječenje elektroterapijom s mogućnošću provođenja postupaka liječenja na 4 elektrode. Može raditi u dva načina, točnije kada je izlazna struja stabilizirana i kada je izlazni napon stabiliziran. Drugi način rada pogodan je za izvođenje liječenja bez namjenskog područja i za kombiniranu terapiju. Uređaj Etius nudi potpuno nove mogućnosti, odnosno primjenu mikrostruktura, unipolarni sinusni val, kao i TENS struju koja se koristi za spastičnu paralizu. Uzimajući u obzir udobnost pacijenta, uređaj posjeduje prekidač za zaustavljanje terapije ukoliko se pacijent loše i neudobno osjeća.

 
 

Povezani proizvodi