Opis proizvoda

PG 801 D je uređaj za infuziju koji je prilagođen špricama svih poznatijih proizvođača. Pumpa automatski prepoznaje veličinu šprice te osigurava visoko precizan i siguran unos lijekova, čak i kod vrlo malih volumena. Alarm se oglašava u slučaju kvara ili greške u radu te se automatski zaustavlja rad. Alarm također označava slabu bateriju, praznu bočicu, okluziju, završetak rada i pomaknutu špricu. Infuzijska pumpa koristi kako bi se pacijentu postupno dale male količine tekućine (sa ili bez lijeka), ili za kemijska i biomedicinska istraživanja.

 
 
 

Povezani proizvodi