Opis proizvoda

PG 901A je uređaj za infuziju sa peristaltičkim crpnim mehanizmom. Malena i lagana pumpa ima mogućnost integracije u infuzijski sustav s više pumpi te u rad s infuzijskim setovima sa ili bez sigurnosnog konektora. Jednostavno korisničko sučelje infuzijske pumpe omogućava podešavanje osnovnih parametara infuzije. Inteligentni senzor za tlak detektira promjene u uvjetima (primjerice savijanje cijevi). Također, postoji mogućnost dodavanja više paralelnih infuzijskih spremnika. PG 901A obuhvaća standardni set za primjenu s valvulom koja sprječava povrat otopine te obuhvaća mogućnost primjene seta sa sigurnosnim konektorom.

 
 
 

Povezani proizvodi