Tehničke karakteristike

snaga monopolarnog načina rada 130 W
snaga bipolarnog načina rada 350 W
frekvencija dijametrije 480 KHz
frekvencija ultrazvuka 3,25 MHz ± 30 KHz
način rada Pulsni ½
zaslon TFT 10,2
dimenzije 350 x 250 x 280 mm
težina 10 kg
 

Opis proizvoda

Tecar Sin 200 je jedini uređaj koji kombinira radiofrekvencijsku, transdermalnu i vrlo snažnu ultrazvučnu terapiju. Izrađen je od biokompatibilnih materijala kako bi se osigurala maksimalna sigurnost terapeuta i pacijenta.

Radiofrekvencijska terapija upotrebljava izmjenične struje visokih frekvencija, pri čemu se stvara elektromagnetska energija, a u oboljelom tjelesnom segmentu se razvija toplina koja smanjuje bolove i otekline, potiče cijeljenje i regeneraciju tkiva, te opušta mišiće. S druge strane, transdermalna terapija u kombinaciji s radiofrekvencijskom terapijom je bezbolna terapijska metoda bez nuspojava koja koristi električne impulse niske frekvencije kako bi transdermalno prenijela aktivne sastojke s visokom molekulskom težinom u stanične intersticijalne prostore bez korištenja lijekova ili homeopatskih proizvoda. Stimulacijski električni val proizvodi generator konstantne struje koji može procijeniti različite otpore kože, sa stabilnim i ponovljivim uvjetima. S odgovarajućom varijacijom električnih parametara, ova metoda omogućuje vehikulaciju tvari kroz kožu bez utjecaja na tkivo i može doprijeti do optimalne dubine.

Reference

TECAR SIN 200
 
 

Povezani proizvodi