Opis proizvoda

Tecar Sin 200 je jedini uređaj koji kombinira radiofrekvencijsku (tecar), transdermalnu i vrlo snažnu ultrazvučnu terapiju. Izrađen je od biokompatibilnih materijala kako bi se osigurala maksimalna sigurnost terapeuta i pacijenta.

Radiofrekvencijska (tecar) terapija upotrebljava izmjenične struje visokih frekvencija, pri čemu se stvara elektromagnetska energija, a u oboljelom tjelesnom segmentu se razvija toplina koja smanjuje bolove i otekline, potiče cijeljenje i regeneraciju tkiva, te opušta mišiće. S druge strane, transdermalna terapija u kombinaciji s radiofrekvencijskom (tecar) terapijom je bezbolna terapijska metoda bez nuspojava koja koristi električne impulse niske frekvencije kako bi transdermalno prenijela aktivne sastojke s visokom molekulskom težinom u stanične intersticijalne prostore bez korištenja lijekova ili homeopatskih proizvoda. Stimulacijski električni val proizvodi generator konstantne struje koji može procijeniti različite otpore kože, sa stabilnim i ponovljivim uvjetima. S odgovarajućom varijacijom električnih parametara, ova metoda omogućuje vehikulaciju tvari kroz kožu bez utjecaja na tkivo i može doprijeti do optimalne dubine.

Uređaj se temelji na sinergijskom djelovanju Tecara, tlačnog vala i infiltracije bez igle. U mogućnosti je stupiti u interakciju s tkivom primatelja, uspijevajući modificirati njegove karakteristike i učiniti ga spremnim za prihvaćanje posebno formuliranih molekula.

Za potrebe koje nadilaze infiltrativnu praksu, uređaj ima namjenski odjeljak također za Tecar (kapacitivni i otporni) i SIN (tlačni val i dijatermiju) tretmane.


SIVSEA / SCE sustav omogućuje vam povratnu informaciju u stvarnom vremenu o promjenama tkiva kako biste bolje pratili kako se terapija izvodi i za bolju ponovljivost iste.

Reference

TECAR SIN 200 N-FI
 
 
 

Povezani proizvodi