Opis proizvoda

TECAR SIN 200 je jedini uređaj koji kombinira radiofrekvencijsku (tecar), transdermalnu i vrlo snažnu ultrazvučnu terapiju. Uređaj omogućuje infiltraciju prema N-FI metodi i Tecar tretmanima u kapacitivnom i otpornom modu te SIN tretmane (tlačni val i dijatermija). Izrađen je od biokompatibilnih materijala kako bi se osigurala maksimalna sigurnost terapeuta i pacijenta. Radiofrekvencijska (tecar) terapija upotrebljava izmjenične struje visokih frekvencija, pri čemu se stvara elektromagnetska energija, a u oboljelom tjelesnom segmentu se razvija toplina koja smanjuje bolove i otekline, potiče cijeljenje i regeneraciju tkiva, te opušta mišiće. S druge strane, transdermalna terapija u kombinaciji s radiofrekvencijskom (tecar) terapijom je bezbolna terapijska metoda bez nuspojava koja koristi električne impulse niske frekvencije kako bi transdermalno prenijela aktivne sastojke s visokom molekulskom težinom u stanične intersticijalne prostore bez korištenja lijekova ili homeopatskih proizvoda. Stimulacijski električni val proizvodi generator konstantne struje koji može procijeniti različite otpore kože, sa stabilnim i ponovljivim uvjetima. S odgovarajućom varijacijom električnih parametara, ova metoda omogućuje vehikulaciju tvari kroz kožu bez utjecaja na tkivo i može doprijeti do optimalne dubine.

Uređaj se temelji na sinergijskom djelovanju Tecara, tlačnog vala i infiltracije bez igle. U mogućnosti je stupiti u interakciju s tkivom primatelja, uspijevajući modificirati njegove karakteristike i učiniti ga spremnim za prihvaćanje posebno formuliranih molekula. Za potrebe koje nadilaze infiltrativnu praksu, uređaj ima namjenski odjeljak također za Tecar (kapacitivni i otporni) i SIN (tlačni val i dijatermiju) tretmane. SIVSEA / SCE sustav omogućuje povratnu informaciju u stvarnom vremenu o promjenama tkiva kako biste bolje pratili kako se terapija izvodi i za bolju ponovljivost iste.

Reference

TECAR SIN 200 N-FI
 
 

Dodatni pribor

  • N-FI SIN aplikator
  • aplikator za velike površine - 75 mm
  • aplikator za male površine - 50 mm
  • tecar monopolarni komplet elektroda
  • aplikatori za automatsku dijatermiju
  • bipolarni miofascijalni aplikator za tecar
  • mobilni stalak
 
 

Povezani proizvodi