Tehničke karakteristike

izlazna struja 100mA (sa stvarnim otpornikom od 1kΩ)
frekvencija 0.5 – 120 Hz
trajanje impulsa 50 – 400 μs
napajanje integrirana punjiva baterija
 

Opis proizvoda

Velika raznolikost programa nudi jednostavan odabir parametara liječenja. TENS eco 2 uključuje 12 unaprijed postavljenih programa kao što su burst, frekvencijska modulacija, stimulacija mišića, dinamička stimulacija, HAN stimulacija. Također
nudi mogućnost 12 slobodnih programa za vlastite postavke. 

TENS eco 2 radi s integriranom punjivom baterijom što smanjuje dugotrajne troškove baterija za pacijente i za terapeute.