Autoklavi

AXYA 6

AXYA 6

AXYA 6 Šifra proizvoda: DNX 1003 Axya 6 je autoklav S ...

Detalji proizvoda
DX 17

DX 17

DX 17 Šifra proizvoda: DNX1002 DX 17 je autoklav S ...

Detalji proizvoda
DOMINA DXP-18

DOMINA DXP-18

DOMINA DXP-18 Šifra proizvoda: DNX1001 Autoklav klase B, ...

Detalji proizvoda
PG STERIL

PG STERIL

AUTOKLAV PG STERIL Šifra proizvoda: PG2010 PG Steril ...

Detalji proizvoda

Dezinfekcija i sterilizacija

SAYOLI 30 & 60

SAYOLI 30 & 60

    Indirektne lampe Sayoli 30 i Sayoli 60 ...

Detalji proizvoda
SAYOLI 150 & 200

SAYOLI 150 & 200

    Indirektne lampe Sayoli 150 i Sayoli 200 ...

Detalji proizvoda
SAYOLI 300

SAYOLI 300

    Indirektne lampe Sayoli 300 obuhvaćaju 3 modela ...

Detalji proizvoda
MOBILNA UVC LAMPA 5×30 WK

MOBILNA UVC LAMPA 5×30 WK

Šifra: NM012 Kombinirana mobilna baktericidna lampa ...

Detalji proizvoda
UVC LAMPA RC90

UVC LAMPA RC90

    Šifra: RC001 Baktericidna lampa RC90 uč...

Detalji proizvoda
STROPNA UVC LAMPA 30 WO/KL

STROPNA UVC LAMPA 30 WO/KL

Šifra: NM010 Stropna baktericidna lampa GARA 30 WO/...

Detalji proizvoda
MOBILNA UVC LAMPA 30 WO

MOBILNA UVC LAMPA 30 WO

Šifra: NM008 Izravna, jednocijevna baktericidna lampa GARA 30 ...

Detalji proizvoda
MOBILNA UVC LAMPA 30 WU

MOBILNA UVC LAMPA 30 WU

Šifra: NM004 Baktericidna lampa zatvorene konstrukcije GARA 30 ...

Detalji proizvoda
MOBILNA UVC LAMPA 2×30 WK

MOBILNA UVC LAMPA 2×30 WK

Šifra: NM002 Kombinirana, dvocijevna baktericidna lampa ...

Detalji proizvoda
ZIDNA UVC LAMPA 2×30 WK

ZIDNA UVC LAMPA 2×30 WK

Šifra: NM001 Kombinirana, dvocijevna baktericidna lampa ...

Detalji proizvoda
ZIDNA UVC LAMPA 30 WU

ZIDNA UVC LAMPA 30 WU

Šifra: NM003 Baktericidna lampa zatvorene konstrukcije GARA 30 ...

Detalji proizvoda
ZIDNA UVC LAMPA 30 WO

ZIDNA UVC LAMPA 30 WO

Šifra: NM006 Izravna, jednocijevna baktericidna lampa GARA 30 ...

Detalji proizvoda
STERILIZATOR NA VRUĆI ZRAK 3L

STERILIZATOR NA VRUĆI ZRAK 3L

STERILIZATOR NA VRUĆI ZRAK 3L Šifra: ...

Detalji proizvoda
STERILIZATOR NA VRUĆI ZRAK 5L

STERILIZATOR NA VRUĆI ZRAK 5L

STERILIZATOR NA VRUĆI ZRAK 5L Šifra: ...

Detalji proizvoda
STERILIZATOR NA VRUĆI ZRAK 20 L

STERILIZATOR NA VRUĆI ZRAK 20 L

STERILIZATOR NA VRUĆI ZRAK 20 L Šifra: ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV P

BAKTERICIDNA LAMPA NBV P

MOBILNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV P Šifra proizvoda: UV 123 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV S

BAKTERICIDNA LAMPA NBV S

STROPNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV S Šifra proizvoda: UV 122 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV N

BAKTERICIDNA LAMPA NBV N

ZIDNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV N Šifra proizvoda: UV 121 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV PLW

BAKTERICIDNA LAMPA NBV PLW

MOBILNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV PLW Šifra proizvoda: UV 120 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV SLW

BAKTERICIDNA LAMPA NBV SLW

STROPNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV SLW Šifra proizvoda: UV 119 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV NLW

BAKTERICIDNA LAMPA NBV NLW

ZIDNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV NLW Šifra proizvoda: UV 118 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV PLW

BAKTERICIDNA LAMPA NBV PLW

MOBILNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV PLW Šifra proizvoda: UV 117 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV SLW

BAKTERICIDNA LAMPA NBV SLW

STROPNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV SLW Šifra proizvoda: UV 116 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV NLW

BAKTERICIDNA LAMPA NBV NLW

ZIDNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV NLW Šifra proizvoda: UV 115 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV PL

BAKTERICIDNA LAMPA NBV PL

MOBILNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV PL Šifra proizvoda: UV 114 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV SL

BAKTERICIDNA LAMPA NBV SL

STROPNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV SL Šifra proizvoda: UV 113 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV NL

BAKTERICIDNA LAMPA NBV NL

ZIDNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV NL Šifra proizvoda: UV 112 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV PL

BAKTERICIDNA LAMPA NBV PL

MOBILNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV PL Šifra proizvoda: UV 111 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV SL

BAKTERICIDNA LAMPA NBV SL

STROPNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV SL Šifra proizvoda: UV 110 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBV NL

BAKTERICIDNA LAMPA NBV NL

ZIDNA BAKTERICIDNA LAMPA NBV NL Šifra proizvoda: UV 109 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBVE P

BAKTERICIDNA LAMPA NBVE P

MOBILNA BAKTERICIDNA LAMPA NBVE P Šifra proizvoda: UV 108 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBVE S

BAKTERICIDNA LAMPA NBVE S

STROPNA BAKTERICIDNA LAMPA NBVE S Šifra proizvoda: UV 107 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBVE N

BAKTERICIDNA LAMPA NBVE N

ZIDNA BAKTERICIDNA LAMPA NBVE N Šifra proizvoda: UV 106 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBVE PL

BAKTERICIDNA LAMPA NBVE PL

MOBILNA BAKTERICIDNA LAMPA NBVE PL Šifra proizvoda: UV 105 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBVE SL

BAKTERICIDNA LAMPA NBVE SL

STROPNA BAKTERICIDNA LAMPA NBVE SL Šifra proizvoda: UV 104 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBVE NL

BAKTERICIDNA LAMPA NBVE NL

ZIDNA BAKTERICIDNA LAMPA NBVE NL Šifra proizvoda: UV 103 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBVE PL

BAKTERICIDNA LAMPA NBVE PL

MOBILNA BAKTERICIDNA LAMPA NBVE PL Šifra proizvoda: UV 102 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBVE SL

BAKTERICIDNA LAMPA NBVE SL

STROPNA BAKTERICIDNA LAMPA NBVE SL Šifra proizvoda: UV 101 ...

Detalji proizvoda
BAKTERICIDNA LAMPA NBVE NL

BAKTERICIDNA LAMPA NBVE NL

ZIDNA BAKTERICIDNA LAMPA NBVE NL  Šifra proizvoda: UV 100 ...

Detalji proizvoda
DOMINA DXP – 18

DOMINA DXP – 18

  AUTOKLAV DOMINA DXP – 18 Šifra: DX001/-P ...

Detalji proizvoda
DX 17

DX 17

AUTOKLAV DX 17 Šifra: DX005 DX 17 je autoklav ...

Detalji proizvoda
AXYA 6

AXYA 6

  AUTOKLAV AXYA 6 Šifra: DX003 Axya 6 je ...

Detalji proizvoda
FOCUS LAMINAR AIR FLOW

FOCUS LAMINAR AIR FLOW

  IONIZATOR I PROČIŠĆIVAČ ZRAKA FOCUS ...

Detalji proizvoda
WARMEX T03

WARMEX T03

Šifra: WE075 Grijač i sterilizator ručnika Warmex ...

Detalji proizvoda
WARMEX T02

WARMEX T02

Šifra: WE074 Grijač i sterilizator ručnika Warmex ...

Detalji proizvoda
WARMEX T01

WARMEX T01

  Šifra: WE073 Grijač i sterilizator ručnika ...

Detalji proizvoda
TERMOSEPT S01

TERMOSEPT S01

Šifra: WE071 Digitalni sterilizator Termosept S01 idealan je ...

Detalji proizvoda
ULTRA PURE

ULTRA PURE

  Šifra: WE070 Ultrazvučni sterilizator Ultra Pure ...

Detalji proizvoda
PG STERIL PLUS 18L

PG STERIL PLUS 18L

  AUTOKLAV PG STERIL PLUS 18 l Šifra: ...

Detalji proizvoda
RT91 – KLASA S

RT91 – KLASA S

AUTOKLAV RT91 – KLASA S Šifra: FZ013 Autoklav ...

Detalji proizvoda
RT45 – KLASA S

RT45 – KLASA S

AUTOKLAV RT45 – KLASA S Šifra: FZ014 Autoklav ...

Detalji proizvoda
RT92 – KLASA B

RT92 – KLASA B

AUTOKLAV RT92 – KLASA B Šifra: FZ015 Autoklav ...

Detalji proizvoda
RT90 – KLASA B

RT90 – KLASA B

AUTOKLAV RT90 – KLASA B Šifra: FZ016 Autoklav ...

Detalji proizvoda

Dijagnostika i monitoriranje

SA101

SA101

PULSNI OKSIMETAR SA101 Šifra: FZ024 Pulsni oksimetar SA101 ...

Detalji proizvoda
SB101

SB101

PULSNI OKSIMETAR SB101 Šifra: FZ023 Pulsni oksimetar je ...

Detalji proizvoda
Vaginalna sonda V7

Vaginalna sonda V7

  Šifra: MI004 Bežična mreža ...

Detalji proizvoda
Mikrokonveksna sonda MC3

Mikrokonveksna sonda MC3

Šifra: MI003 Bežična mreža za ...

Detalji proizvoda
Konveksna sonda C3CS

Konveksna sonda C3CS

Šifra: MI002 Bežična mreža ...

Detalji proizvoda
Linearne bežične UZV sonde

Linearne bežične UZV sonde

L7CS L10C Šifra: MI001 Bežič...

Detalji proizvoda
AUDIOMETAR 9910

AUDIOMETAR 9910

  AUDIOMETAR 9910 Šifra: ET002 Digitalni Audiometar 9910 omogućava ...

Detalji proizvoda
AUDIOMETAR 600 M

AUDIOMETAR 600 M

  AUDIOMETAR 600 M Šifra: ET006 Audiometar 600 M ...

Detalji proizvoda
AUDITEST

AUDITEST

  AUDIOMETAR AUDITEST Šifra: ET001 Ručni audiometar ...

Detalji proizvoda
KSP-1000

KSP-1000

PC SPIROMETAR SUSTAV KSP-1000 Šifra: KA022 KSP-1000 PC ...

Detalji proizvoda
KEC-1000

KEC-1000

PC-EKG SUSTAV KEC-1000 Šifra: KA016 KEC – 1000 je PC-EKG ...

Detalji proizvoda
KET-1200

KET-1200

EKG UREĐAJ KET-1200 Šifra: KA017 KET – 1200 je ...

Detalji proizvoda
KES-121L

KES-121L

  EKG UREĐAJ KES-121L Šifra: ...

Detalji proizvoda
KES-121T

KES-121T

  EKG UREĐAJ KES-121T Šifra: ...

Detalji proizvoda
KES-601T

KES-601T

EKG UREĐAJ KES-601T Šifra: KA020 ...

Detalji proizvoda
KES-301

KES-301

  EKG UREĐAJ KES-301 Šifra: KA021 KES-301 ...

Detalji proizvoda
KUT-500

KUT-500

  DIJAGNOSTIČKI ULTRAZVUK KUT-500 Šifra: KA007 KUT-500 ...

Detalji proizvoda
KUT-401

KUT-401

DIJAGNOSTIČKI ULTRAZVUK KUT-401 Šifra: KA005/06 KUP-401 je ...

Detalji proizvoda
KUT-301

KUT-301

  DIJAGNOSTIČKI ULTRAZVUK KUT-301 Šifra: KA004 KUP 301 ...

Detalji proizvoda
KUP-211

KUP-211

  DIJAGNOSTIČKI ULTRAZVUK KUP-211 Šifra: KA003 KUP-211 ...

Detalji proizvoda
KUP-111

KUP-111

  DIJAGNOSTIČKI ULTRAZVUK KUP-111 Šifra: KA002 KUP-111 ...

Detalji proizvoda
KUP-101+

KUP-101+

  DIJAGNOSTIČKI ULTRAZVUK KUP-101+ Šifra: KA001 KUP-101+ ...

Detalji proizvoda
PG 8 PLUS

PG 8 PLUS

HOLTER EKG PG 8 PLUS Šifra: PG033 PG 8 ...

Detalji proizvoda
EPG 6 VIEW PLUS

EPG 6 VIEW PLUS

EKG UREĐAJ EPG 6 VIEW PLUS Šifra: ...

Detalji proizvoda
PG MAP

PG MAP

HOLTER TLAKA PG MAP Šifra: PG011 PG MAP ...

Detalji proizvoda
EPG-12 COMPACT

EPG-12 COMPACT

EKG UREĐAJ EPG-12 COMPACT Šifra: PG004 ...

Detalji proizvoda
PG SPIRO

PG SPIRO

UREĐAJ PG SPIRO Šifra: PG010 PG SPIRO ...

Detalji proizvoda
EPG PROJECT

EPG PROJECT

EKG UREĐAJ EPG PROJECT Šifra: PG006 EPG ...

Detalji proizvoda
EPG VIEW

EPG VIEW

EKG UREĐAJ EPG VIEW Šifra: PG005 EPG ...

Detalji proizvoda
EPG 12 VIEW

EPG 12 VIEW

EKG UREĐAJ EPG 12 VIEW Šifra: PG007 ...

Detalji proizvoda
PG M9500

PG M9500

UREĐAJ PG M9500 Šifra: PG013 PG M9500 ...

Detalji proizvoda
EPG 6 VIEW

EPG 6 VIEW

EKG UREĐAJ EPG 6 VIEW Šifra: PG008 ...

Detalji proizvoda
PG S10

PG S10

UREĐAJ PG S10 Šifra: PG012 PG ...

Detalji proizvoda
DENZITOMETAR TEH-MS

DENZITOMETAR TEH-MS

  DENZITOMETAR TEH-MS Šifra: EU Denzitometar TEH-MS je ...

Detalji proizvoda

Energetska medicina

SANZA PROFI

SANZA PROFI

  UREĐAJ SANZA PROFI Šifra: ST002 Sanza ...

Detalji proizvoda
SANZA BASIC

SANZA BASIC

  UREĐAJ SANZA BASIC Šifra: ST001 Sanza ...

Detalji proizvoda

Estetska medicina i kozmetologija

ARCH

ARCH

    PEDIKERSKA STOLICA ARCH Šifra proizvoda: WE144 ...

Detalji proizvoda
PIRA

PIRA

  PEDIKERSKA STOLICA PIRA Šifra proizvoda: WE023 Dizajnom ...

Detalji proizvoda
HIGHTECH SAUNA AIR

HIGHTECH SAUNA AIR

  Šifra:WE126 HighTech Sauna Air: višenamjenski ...

Detalji proizvoda
HIGHTECH AIR

HIGHTECH AIR

  Šifra: WE125 HighTech Air: uređaj za ...

Detalji proizvoda
G60

G60

  G60 Šifra: WF007 G60 je uređaj ...

Detalji proizvoda
EPILUX

EPILUX

  EPILUX Šifra: WF024 EpiLUX je novi revolucionarni ...

Detalji proizvoda
ARTIPRESS

ARTIPRESS

  ARTIPRESS  Šifra: CS001 Uređaj za limfnu ...

Detalji proizvoda
TELLA

TELLA

  ELEKTRIČNA STOLICA TELLA Šifra: WE001 Električ...

Detalji proizvoda
BRAE

BRAE

  ELEKTRIČNA STOLICA BRAE Šifra: WE009 Stolica ...

Detalji proizvoda
CREM

CREM

  PEDIKERSKA STOLICA CREM Šifra:WE127 Stolica za ...

Detalji proizvoda
PLANT

PLANT

    ELEKTRIČNA STOLICA PLANT Šifra:WE010 ...

Detalji proizvoda
CLAVI +

CLAVI +

    ELEKTRIČNA STOLICA CLAVI + Šifra: WE012 ...

Detalji proizvoda
CLAVI

CLAVI

  ELEKTRIČNA STOLICA CLAVI Šifra: WE011 Električ...

Detalji proizvoda
LAB THERAPY

LAB THERAPY

LAB THERAPY Šifra: WF019 LAB THERAPY je kompaktan ...

Detalji proizvoda
TECAR SIN

TECAR SIN

TECAR SIN Šifra: WF Tecar SIN je jedini ...

Detalji proizvoda
TECAR CRV 50

TECAR CRV 50

  TECAR CRV 50 Šifra: WF025 Tecar CRV je ...

Detalji proizvoda
RELIFE

RELIFE

    RELIFE Šifra: WF026 ReLife je uređ...

Detalji proizvoda
RECELL

RECELL

  RECELL Šifra: WF027 Uređaj za bezbolno ...

Detalji proizvoda
RETONE

RETONE

  RETONE Šifra: WF023 Uređaj ReTone pruž...

Detalji proizvoda
U-TECH

U-TECH

Šifra: WE110 Uređaj za limfnu drenažu ...

Detalji proizvoda

Fitokozmetika

WIN LASOCELL GEL 

WIN LASOCELL GEL 

WIN LASOCELL GEL  WIN LASOCELL GEL je kozmetič...

Detalji proizvoda
HC500 GEL

HC500 GEL

HC500 GEL HC500 GEL je Tehnički ...

Detalji proizvoda
TECHNICAL PHISIOLOGIC CREAM WELL

TECHNICAL PHISIOLOGIC CREAM WELL

TECHNICAL PHISIOLOGIC CREAM WELL – KREMA ZA TECAR (radiofrenkvenciju) ...

Detalji proizvoda
TECHNICAL PHISIOLOGIC CREAM 2

TECHNICAL PHISIOLOGIC CREAM 2

TECHNICAL PHISIOLOGIC CREAM 2 – KREMA ZA TECAR (radiofrekvenciju) TECHNICAL ...

Detalji proizvoda
BROMELLIN GEL

BROMELLIN GEL

BROMELLIN GEL BROMELLIN GEL je gel na bazi ...

Detalji proizvoda
GEL ZA ULTRAZVUČNU I EPILACIJSKU TERAPIJU

GEL ZA ULTRAZVUČNU I EPILACIJSKU TERAPIJU

GEL ZA ULTRAZVUČNU I EPILACIJSKU TERAPIJU GEL ...

Detalji proizvoda
FISIO CREAM CHEMICAL

FISIO CREAM CHEMICAL

FISIO CREAM CHEMICAL FISIO CREAM CHEMICAL je krema ...

Detalji proizvoda
SAN C

SAN C

SAN C SAN C ozonirani sprej za dezinfekciju ...

Detalji proizvoda
ARNILIN GEL

ARNILIN GEL

ARNILIN GEL ARNILIN GEL se koristi za kronič...

Detalji proizvoda
DREN UP

DREN UP

DREN UP DREN UP je krema protiv celulita. ...

Detalji proizvoda
DEMUSCO GEL

DEMUSCO GEL

DEMUSCO GEL DEMUSCO GEL je Winformov gel na ...

Detalji proizvoda
WIN JALURONICO GEL 

WIN JALURONICO GEL 

WIN JALURONICO GEL  WIN JALURONICO GEL je  Winformov ...

Detalji proizvoda
LIFE GEL-FACE/BODY

LIFE GEL-FACE/BODY

LIFE GEL-FACE/BODY LIFE GEL-FACE/BODY je Winformov ...

Detalji proizvoda
LIFE GEL-INTIMO 

LIFE GEL-INTIMO 

LIFE GEL-INTIMO  LIFE GEL-INTIMO je ozonizirani gel koji ...

Detalji proizvoda
LIFE GEL OXYGEN OZONE

LIFE GEL OXYGEN OZONE

LIFE GEL OKYGEN OZONE LIFE GEL OKYGEN OZONE ...

Detalji proizvoda
WRINKLE GEL

WRINKLE GEL

WRINKLE GEL WRINKLE GEL je kozmetički proizvod ...

Detalji proizvoda
EXTRACELL

EXTRACELL

EXTRACELL EXTRACELL je kozmetički proizvod koji se ...

Detalji proizvoda

Fizikalna terapija i rehabilitacija

CRYOSCREEN

CRYOSCREEN

    Šifra: CM001 Cryoscreen je uređaj ...

Detalji proizvoda
BASICTECH

BASICTECH

Šifra: WE145 BasicTech je uređaj za termoterapiju ...

Detalji proizvoda
PHYSIOGO LITE LASER

PHYSIOGO LITE LASER

  PHYSIOGO LITE LASER Šifra uređaja: AS020 ...

Detalji proizvoda
HIGHTECH COMBI SLIM

HIGHTECH COMBI SLIM

  Šifra: WE142 Višenamjenski digitalni uređaj ...

Detalji proizvoda
HIGHTECH SMOOTH

HIGHTECH SMOOTH

  Šifra: WE141 Monopolarni radiofrekvencijski digitalni uređaj ...

Detalji proizvoda
NˈRUN302

NˈRUN302

    STOL NˈRUN302 Šifra: WE140 Električ...

Detalji proizvoda
TECAR BOX 3

TECAR BOX 3

  Šifra: WF028 Medicinski uređaj za dijatermiju ...

Detalji proizvoda
HIGH THERAPY CHRONIC 5

HIGH THERAPY CHRONIC 5

  Šifra: WF008 Medicinski uređaj namijenjen medicinskom ...

Detalji proizvoda
REHAGAIT

REHAGAIT

Šifra: HM004 RehaGait – mobilna analiza hoda Što je ...

Detalji proizvoda
REHAMOVE

REHAMOVE

  Šifra: HM005 RehaMove – Trening pokreta s funkcionalnom ...

Detalji proizvoda
THERAP

THERAP

WE069   Šifra: WE139 Infracrvena lampa sa žaruljom ...

Detalji proizvoda
HIGHTECH SAUNA AIR

HIGHTECH SAUNA AIR

  Šifra:WE126 HighTech Sauna Air: višenamjenski ...

Detalji proizvoda
HIGHTECH AIR

HIGHTECH AIR

  Šifra: WE125 HighTech Air: uređaj za ...

Detalji proizvoda
SINAPSI2.0

SINAPSI2.0

  UREĐAJ SINAPSI2.0 Šifra: WF018 SINAPSI2.0 ...

Detalji proizvoda
ELECTRA

ELECTRA

  ELECTRA – KADA ZA GALVANSKU KUPKU Šifra: HK003 Č...

Detalji proizvoda
HUBBARD

HUBBARD

  KADA HUBBARD Šifra: HK004 Kada Hubbard namijenjena ...

Detalji proizvoda
ARTIPRESS

ARTIPRESS

  ARTIPRESS  Šifra: CS001 Uređaj za limfnu ...

Detalji proizvoda
LUNA EMG

LUNA EMG

LUNA EMG  Šifra: ET Luna EMG, robot za ...

Detalji proizvoda
ETIUS

ETIUS

    UREĐAJ ETIUS Šifra: AS022 Etius ...

Detalji proizvoda
PHYSIOGO 200A

PHYSIOGO 200A

  PHYSIOGO 200A Šifra: AS003 Kompaktan i ...

Detalji proizvoda
PHYSIOGO 100A

PHYSIOGO 100A

  PHYSIOGO 100A Šifra: AS002 Kompaktan i ...

Detalji proizvoda
PHYSIOGO 601C

PHYSIOGO 601C

    PHYSIOGO 601C Šifra: AS007 Multifunkcijski ...

Detalji proizvoda
PHYSIOGO 300A

PHYSIOGO 300A

  PHYSIOGO 300A Šifra: AS004 PhysioGo 300A ...

Detalji proizvoda
PHYSIOGO 701I

PHYSIOGO 701I

    PHYSIOGO 701I Šifra: AS009 PhysioGo ...

Detalji proizvoda
PHYSIOGO 701C

PHYSIOGO 701C

  PHYSIOGO 701C Šifra: AS008 Multifunkcijski uređ...

Detalji proizvoda
PHYSIOGO 500I

PHYSIOGO 500I

  PHYSIOGO 500I Šifra: AS006 Moderan i ...

Detalji proizvoda
G-EO S

G-EO S

  G-EO S Šifra: RT001 Sustav G-EO S ...

Detalji proizvoda
G-EO L

G-EO L

G-EO L Šifra: RT002 Robotski uređaj za ...

Detalji proizvoda
TECAR CR 200

TECAR CR 200

  UREĐAJ TECAR CR 200 Šifra: WF005 TECAR ...

Detalji proizvoda
DIGITRAINER

DIGITRAINER

  Šifra: HM003 DigiTrainer je terapijski uređaj ...

Detalji proizvoda
LUMINA

LUMINA

    LUMINA Šifra: AS016 Lumina je uređ...

Detalji proizvoda
TORAC

TORAC

  STOL TORAC Šifra: WE046 Stol Torac posebno ...

Detalji proizvoda
HIPPO

HIPPO

  HIPPO – STOL ZA PREGLED PACIJENATA Šifra: FM010 ...

Detalji proizvoda
HIGH THERAPY CHRONIC 2

HIGH THERAPY CHRONIC 2

    UREĐAJ HIGH THERAPY CHRONIC 2 Šifra: ...

Detalji proizvoda
LAB THERAPY PRO

LAB THERAPY PRO

  UREĐAJ LAB THERAPY PRO Šifra: WF006 ...

Detalji proizvoda
TERAPIJSKI STOLAC

TERAPIJSKI STOLAC

  TERAPIJSKI STOLAC Šifra: SM001 Terapijski stolac je ...

Detalji proizvoda
IMPACTIS M

IMPACTIS M

  IMPACTIS M Šifra: AS001 Uređaj Impactis ...

Detalji proizvoda
VERTIKALIZATOR EASYUP

VERTIKALIZATOR EASYUP

VERTIKALIZATOR EASYUP Šifra: CS002 Vertikalizator Easyup omogućuje ...

Detalji proizvoda
U-TECH F825

U-TECH F825

Šifra: WE111 Termoterapijski uređaj U-TECH F825 s ...

Detalji proizvoda
U-TECH

U-TECH

Šifra: WE110 Uređaj za limfnu drenažu ...

Detalji proizvoda
N’RUN308

N’RUN308

  STOL N’RUN308 Šifra: WE101 Električni ...

Detalji proizvoda
N’RUN304

N’RUN304

  STOL N’RUN304 Šifra: WE102 Električni ...

Detalji proizvoda
N’RUN303

N’RUN303

  STOL N’RUN303 Šifra: WE103 Električni ...

Detalji proizvoda
N’RUN301

N’RUN301

  STOL N’RUN301 Šifra: WE104 Električni ...

Detalji proizvoda
N’GO308

N’GO308

  STOL N’GO308 Šifra: WE105 Električni ...

Detalji proizvoda
N’GO304

N’GO304

  STOL N’GO304 Šifra: WE106 Električni ...

Detalji proizvoda
N’GO303

N’GO303

  STOL N’GO303 Šifra: WE108 Električni ...

Detalji proizvoda
N’GO301

N’GO301

  STOL N’GO301 Šifra: WE109 Električni ...

Detalji proizvoda
FLOT

FLOT

  STOL FLOT Šifra: WE039 Stol visokih performansi ...

Detalji proizvoda
SPHEN

SPHEN

  STOL SPHEN Šifra: WE040 Stol Sphen posebno ...

Detalji proizvoda
ACRUM

ACRUM

  STOL ACRUM Šifra : WE041 Stol visokih performansi ...

Detalji proizvoda
HERN

HERN

  STOL HERN  Šifra: WE042 Višenamjenski stol ...

Detalji proizvoda
CERVIC

CERVIC

  STOL CERVIC Šifra: WE043 Višenamjenski stol ...

Detalji proizvoda
LUMB

LUMB

  STOL LUMB Šifra: WE044 Stol Lumb sastoji ...

Detalji proizvoda
LATIS

LATIS

  STOL LATIS Šifra: WE045 Stol s 2 odjeljka ...

Detalji proizvoda
DORS

DORS

STOL DORS Šifra: WE047 Višenamjenski fiksni stol ...

Detalji proizvoda
ILIM

ILIM

STOL ILIM Šifra: WE048 Stol Ilim sastoji se ...

Detalji proizvoda
COXI

COXI

STOL COXI Šifra: WE049 Fiksni stol Coxi sastoji ...

Detalji proizvoda
TRANSPORTNA TORBA ENER-C

TRANSPORTNA TORBA ENER-C

  Šifra: EC013 Torba je izrađena od ...

Detalji proizvoda
CERVIKALNI TRENER

CERVIKALNI TRENER

SENZORSKO KOORDINIRANI 3D CERVIKALNI TRENER Šifra: SM002 ...

Detalji proizvoda
TERAPIJSKI JASTUK

TERAPIJSKI JASTUK

TERAPIJSKI JASTUK Šifra: SM003 Terapijski jastuk je uobič...

Detalji proizvoda
PLATFORMA ZA PROPRIOCEPCIJU

PLATFORMA ZA PROPRIOCEPCIJU

PLATFORMA ZA PROPRIOCEPCIJU Šifra: SM004 Platforma za propriocepciju ...

Detalji proizvoda
STATIC PLUS /WALKER PLUS

STATIC PLUS /WALKER PLUS

  VERTIKALIZATOR  STATIC PLUS / WALKER PLUS Šifra: AR001 ...

Detalji proizvoda
STATIC PLUS

STATIC PLUS

    VERTIKALIZATOR STATIC PLUS Šifra: AR002 Static ...

Detalji proizvoda
ACTIVE PLUS

ACTIVE PLUS

  VERTIKALIZATOR ACTIVE PLUS Šifra: AR003 Active Plus ...

Detalji proizvoda
ACTIVE DRIVE

ACTIVE DRIVE

VERTIKALIZATOR ACTIVE DRIVE Šifra: AR004 Vertikalizator Active Drive ...

Detalji proizvoda
INFRACRVENA LAMPA TGS 3.2

INFRACRVENA LAMPA TGS 3.2

  INFRACRVENA LAMPA TGS 3.2 Šifra: HE003 Infracrvena ...

Detalji proizvoda
INFRACRVENA LAMPA TGS 4.2

INFRACRVENA LAMPA TGS 4.2

  INFRACRVENA LAMPA TGS 4.2 Šifra: HE004 Infracrvena ...

Detalji proizvoda
INFRACRVENA LAMPA TGS 6.2

INFRACRVENA LAMPA TGS 6.2

  INFRACRVENA LAMPA TGS 6.2 Šifra: HE005 Infracrvena ...

Detalji proizvoda
ENER-C CTM Controller 1600

ENER-C CTM Controller 1600

  Šifra: EC001 Multifunkcijski uređaj koji ...

Detalji proizvoda
HALOGENA INFRACRVENA LAMPA IRS

HALOGENA INFRACRVENA LAMPA IRS

  HALOGENA INFRACRVENA LAMPA IRS Šifra: HE001 Halogena ...

Detalji proizvoda
HALOGENA INFRACRVENA LAMPA IRS2

HALOGENA INFRACRVENA LAMPA IRS2

  HALOGENA INFRACRVENA LAMPA IRS 2 Šifra: HE002 Halogena ...

Detalji proizvoda
ETIUS U

ETIUS U

  UREĐAJ ETIUS U Šifra: AS023 Uređ...

Detalji proizvoda
GLOREHA SINFONIA

GLOREHA SINFONIA

  GLOREHA SINFONIA Šifra: GR001 Gloreha Sinfonia je ...

Detalji proizvoda
GLOREHA ARIA

GLOREHA ARIA

  GLOREHA ARIA Šifra: GR002 Gloreha Aria je ...

Detalji proizvoda
ASTAR PRO

ASTAR PRO

  ASTAR PRO TORBA ZA TRANSPORT Šifra: AS017...

Detalji proizvoda
PHYSIOMG 827

PHYSIOMG 827

    PHYSIOMG 827 Šifra: AS015 Uređaj za ...

Detalji proizvoda
PHYSIOMG 825

PHYSIOMG 825

  PHYSIOMG 825 Šifra: AS014 Uređaj za terapiju ...

Detalji proizvoda
PHYSIOMG 815

PHYSIOMG 815

    PHYSIOMG 815 Šifra: AS013 Uređaj za ...

Detalji proizvoda
LAB THERAPY

LAB THERAPY

  UREĐAJ LAB THERAPY Šifra: WF019 LAB ...

Detalji proizvoda
HIGH THERAPY CHRONIC 3

HIGH THERAPY CHRONIC 3

    HIGH THERAPY CHRONIC 328 W Šifra: WF009 ...

Detalji proizvoda
ESIT BOX

ESIT BOX

  ESIT BOX Šifra: WF016 ESit Box je ...

Detalji proizvoda
HIGH THERAPY CHRONIC 3 FISIO

HIGH THERAPY CHRONIC 3 FISIO

    HIGH THERAPY CHRONIC 3 FISIO 20 W Š...

Detalji proizvoda
DOLOR-ONE

DOLOR-ONE

  DOLOR-ONE Šifra: WF013 Dolor One je uređ...

Detalji proizvoda
HIGH THERAPY YAG THERAPY SPORT

HIGH THERAPY YAG THERAPY SPORT

  YAG THERAPY SPORT Šifra: WF014 YAG Therapy ...

Detalji proizvoda
DUAL POWER

DUAL POWER

  STATIČNI UDARNI VAL – DUAL POWER Šifra: ...

Detalji proizvoda
NOVUM

NOVUM

  LEŽEĆI, UKOŠEN I USPRAVAN ...

Detalji proizvoda
VISION JUNIOR

VISION JUNIOR

  VERTIKALIZATOR VISION JUNIOR Šifra: AF004 Vertikalizator Vision ...

Detalji proizvoda
VISION

VISION

VERTIKALIZATOR VISION Šifra: AF003 Vertikalizator Vision pruža ...

Detalji proizvoda
TECAR CRV 200

TECAR CRV 200

  UREĐAJ TECAR CRV 200 Šifra: WF004 Tecar ...

Detalji proizvoda
BIOPTRON 2

BIOPTRON 2

  BIOPTRON 2 Šifra: ZE001 Medicinski uređaj BIOPTRON 2 ...

Detalji proizvoda
BIOPTRON PRO 1

BIOPTRON PRO 1

  BIOPTRON PRO 1 Šifra: ZE002 Uređaj BIOPTRON ...

Detalji proizvoda
BIOPTRON MEDALL

BIOPTRON MEDALL

  BIOPTRON MEDALL Šifra: ZE003 Jednostavan za uporabu, ...

Detalji proizvoda
KADA “LUXURY”

KADA “LUXURY”

KADA “LUXURY” Šifra: UH001 Kada sa sustavom za ...

Detalji proizvoda
KADA “VITALITY”

KADA “VITALITY”

KADA “VITALITY” Šifra: UH002 Kada s niskom razinom ...

Detalji proizvoda
REHA G-EO SYSTEM

REHA G-EO SYSTEM

REHA G-EO SYSTEM Šifra: RT003 G-EO sustav je ...

Detalji proizvoda
ENER-C CTM Controller 1600

ENER-C CTM Controller 1600

  Šifra: EC001 Multifunkcijski uređaj koji kombinira ...

Detalji proizvoda
WS2

WS2

  UREĐAJ ZA ULTRAZVUČNU TERAPIJU WS2 Š...

Detalji proizvoda
DUAL POWER

DUAL POWER

  PRIJENOSNI UDARNI VAL – DUAL POWER Šifra: WF003 ...

Detalji proizvoda
TECAR SIN 200

TECAR SIN 200

  UREĐAJ TECAR SIN 200 Šifra: WF001 Tecar ...

Detalji proizvoda
AVACO

AVACO

  UREĐAJ AVACO Šifra: AS018 Avaco, kao ...

Detalji proizvoda
SONARIS

SONARIS

  SONARIS  Šifra: AS017-M Sonaris je moderan ...

Detalji proizvoda
MAGNERIS

MAGNERIS

  MAGNERIS Šifra: AS012 Uređaj za terapiju ...

Detalji proizvoda
PHYSIOGO 400C

PHYSIOGO 400C

  PHYSIOGO 400C Šifra: AS005 Kompaktan i ...

Detalji proizvoda
POLARIS HP S

POLARIS HP S

  POLARIS HP S Šifra: AS010-S Ovo ...

Detalji proizvoda
POLARIS HP M

POLARIS HP M

  POLARIS HP M Šifra: AS010-M Laserski ...

Detalji proizvoda
POLARIS 2

POLARIS 2

  POLARIS 2 Šifra: AS011 Uređaj za lasersku ...

Detalji proizvoda

Intenzivna njega

ZY-5AC

ZY-5AC

  Koncentrator kisika ZY-5AC /5L Koncentrator ...

Detalji proizvoda
RESPIRATOR PG VENT

RESPIRATOR PG VENT

  RESPIRATOR PG VENT Šifra: PG035 Respirator koji ...

Detalji proizvoda
PG NEST

PG NEST

 NEONATALNI INKUBATOR – PG NEST Šifra: PG034 PG NEST ...

Detalji proizvoda
INFUZIJSKA PUMPA PG-807i

INFUZIJSKA PUMPA PG-807i

INFUZIJSKA PUMPA PG-807i Šifra: PG018 Infuzijska ...

Detalji proizvoda
RESPIRATOR PG V5000D

RESPIRATOR PG V5000D

  RESPIRATOR PG V5000D Šifra: PG036 ...

Detalji proizvoda
PERFUZOR PG-907s

PERFUZOR PG-907s

PERFUZOR PG-907s Šifra: PG017 Perfuzor tj. ...

Detalji proizvoda

Medicinski namještaj

NUSH

NUSH

  STOL NUSH Šifra proizvoda: WE143 Stol Nush ...

Detalji proizvoda
KOLICA WINFORM

KOLICA WINFORM

    Šifra: WF-DO6 Kolica su namijenjena za ...

Detalji proizvoda
NˈRUN302

NˈRUN302

    STOL NˈRUN302 Šifra: WE140 Električ...

Detalji proizvoda
RADUS

RADUS

STOL RADUS Šifra: WE033 Stol Radus se sastoji ...

Detalji proizvoda
LONG

LONG

    STOL LONG Šifra: WE032 Stol Long ...

Detalji proizvoda
TRAPP

TRAPP

  STOL TRAPP Šifra:WE029 Trapp je viš...

Detalji proizvoda
ULNA

ULNA

  STOL ULNA Šifra: WE028 Stol Ulna je ...

Detalji proizvoda
CYX

CYX

  STOL CYX Šifra: WE027 Stol Cyx je ...

Detalji proizvoda
TROCH

TROCH

    STOL TROCH Šifra: WE025 Stol Troch ...

Detalji proizvoda
SELLA

SELLA

  STOL SELLA Šifra : WE130 Prijenosni stol sastoji ...

Detalji proizvoda
OCCI

OCCI

  STOL OCCI Šifra: WE131 Stol jednostavnog dizajna ...

Detalji proizvoda
SART

SART

  HIDRAULIČNA STOLICA SART Šifra: WE128 Stolica ...

Detalji proizvoda
GLAB

GLAB

  ELEKTRIČNA STOLICA GLAB Šifra: WE129 Električ...

Detalji proizvoda
BOBATH D100

BOBATH D100

  ELEKTRIČNI STOL BOBATH D100 Šifra: CS311 ...

Detalji proizvoda
BOBATH SD 150

BOBATH SD 150

  ELEKTRIČNI STOL BOBATH SD 150 Šifra: CS413 ...

Detalji proizvoda
BOBATH ECO T100

BOBATH ECO T100

  BELEKTRIČNI STOL BOBATH ECO T100 Šifra: ...

Detalji proizvoda
BOBATH S RIC 120

BOBATH S RIC 120

  ELEKTRIČNI STOL BOBATH S RIC 120 Šifra: ...

Detalji proizvoda
BOBATH FLEX 100

BOBATH FLEX 100

  ELEKTRIČNI STOL BOBATH FLEX 100 Šifra: CS351 ...

Detalji proizvoda
BOBATH TREND 100

BOBATH TREND 100

  ELEKTRIČNI STOL BOBATH TREND 100 Šifra: CS361 ...

Detalji proizvoda
BOBATH 2ET

BOBATH 2ET

  ELEKTRIČNI STOL BOBATH 2ET Šifra: ...

Detalji proizvoda
STOLICA NOBLE

STOLICA NOBLE

  STOLICA NOBLE Šifra: WE084 Stolica s naslonom ...

Detalji proizvoda
STOLICA BRISK

STOLICA BRISK

  STOLICA BRISK Šifra: WE085 Ergonomska stolica sa ...

Detalji proizvoda
STOLICA PRACTI

STOLICA PRACTI

STOLICA PRACTI Šifra: WE087 Praktična stolica sa ...

Detalji proizvoda
STOLICA PRACTI+

STOLICA PRACTI+

STOLICA PRACTI+ Šifra: WE088 Elegantna stolica s ovalnim ...

Detalji proizvoda
CONE

CONE

  STOL CONE Šifra: WE132 Stol Cone sastoji ...

Detalji proizvoda
BRACHI

BRACHI

  STOL BRACHI Šifra: WE031 Stol Brachi sastoji ...

Detalji proizvoda
SUPRA

SUPRA

  STOL SUPRA Šifra: WE024 Stol Supra sastoji ...

Detalji proizvoda
HAMA

HAMA

  STOL HAMA Šifra: WE133 Višenamjenski stol ...

Detalji proizvoda
WARD

WARD

KOLICA WARD Šifra: FZ017 Kolica Ward izrađena ...

Detalji proizvoda
KOLICA S LADICOM

KOLICA S LADICOM

KOLICA S LADICOM Šifra: FZ018 Kolica su izrađ...

Detalji proizvoda
KOLICA S DVIJE LADICE

KOLICA S DVIJE LADICE

KOLICA S DVIJE LADICE Šifra: FZ019 Kolica su ...

Detalji proizvoda
KOLICA OD ČELIKA

KOLICA OD ČELIKA

KOLICA OD ČELIKA Šifra: FZ020 Čvrsta i praktič...

Detalji proizvoda
KOLICA OD ČELIKA

KOLICA OD ČELIKA

KOLICA OD ČELIKA Šifra: FZ021 Čvrsta i praktič...

Detalji proizvoda
LINEN

LINEN

KOLICA LINEN Šifra: FZ022 Aluminijska kolica Linen opremljena ...

Detalji proizvoda
MAXI

MAXI

  STOLICA MAXI Šifra: WE005-3 Stolica Maxi ...

Detalji proizvoda
PECTI

PECTI

  STOLICA PECTI Šifra: WE004 Stolica Pecti sastoji ...

Detalji proizvoda
FRONT

FRONT

    STOLICA FRONT Šifra: WE002-4 Napredna ...

Detalji proizvoda
TEMPO

TEMPO

  STOLICA TEMPO Šifra: WE008 Napredna i udobna ...

Detalji proizvoda
TELLA

TELLA

  ELEKTRIČNA STOLICA TELLA Šifra: WE001 Električ...

Detalji proizvoda
BRAE

BRAE

  ELEKTRIČNA STOLICA BRAE Šifra: WE009 Stolica ...

Detalji proizvoda
PLANT

PLANT

    ELEKTRIČNA STOLICA PLANT Šifra:WE010 ...

Detalji proizvoda
CLAVI +

CLAVI +

    ELEKTRIČNA STOLICA CLAVI + Šifra: WE012 ...

Detalji proizvoda
CLAVI

CLAVI

  ELEKTRIČNA STOLICA CLAVI Šifra: WE011 Električ...

Detalji proizvoda
TORAC

TORAC

  STOL TORAC Šifra: WE046 Stol Torac posebno ...

Detalji proizvoda
FEMI – MEHANIČKA GINEKOLOŠKA I UROLOŠKA STOLICA

FEMI – MEHANIČKA GINEKOLOŠKA I UROLOŠKA STOLICA

FEMI – MEHANIČKA GINEKOLOŠKA I UROLOŠKA ...

Detalji proizvoda
FEMI – ELEKTRO-MEHANIČKA GINEKOLOŠKA I UROLOŠKA STOLICA

FEMI – ELEKTRO-MEHANIČKA GINEKOLOŠKA I UROLOŠKA STOLICA

FEMI – ELEKTRO-MEHANIČKA GINEKOLOŠKA I UROLOŠKA ...

Detalji proizvoda
FEMI – ELEKTRIČNA GINEKOLOŠKA I UROLOŠKA STOLICA

FEMI – ELEKTRIČNA GINEKOLOŠKA I UROLOŠKA STOLICA

FEMI – ELEKTRIČNA GINEKOLOŠKA I UROLOŠKA ...

Detalji proizvoda
HIPPO

HIPPO

  HIPPO – STOL ZA PREGLED PACIJENATA Šifra: FM010 ...

Detalji proizvoda
STOLICA FAST

STOLICA FAST

  STOLICA FAST Šifra: WE090 Praktična stolica ...

Detalji proizvoda
STOLICA FAST+

STOLICA FAST+

  STOLICA FAST+ Šifra: WE095 Praktična stolica ...

Detalji proizvoda
STOLICA ORGANIC

STOLICA ORGANIC

  STOLICA ORGANIC Šifra: WE096 Elegantna stolica Organic ...

Detalji proizvoda
STOLICA ORGANIC+

STOLICA ORGANIC+

  STOLICA ORGANIC+ Šifra: WE097 Elegantna stolica Organic+ ...

Detalji proizvoda
STOLICA DYNAMIC

STOLICA DYNAMIC

STOLICA DYNAMIC Šifra: WE098 Stolica Dynamic s ovalnim ...

Detalji proizvoda
STOLICA COMFORT

STOLICA COMFORT

  STOLICA COMFORT Šifra: WE089 Elegantna stolica Comfort ...

Detalji proizvoda
HELP

HELP

KOLICA HELP Šifra: WE091 Metalna kolica Help jednostavnog ...

Detalji proizvoda
MOBILE

MOBILE

KOLICA MOBILE Šifra: WE092 Metalna kolica Mobile modernog ...

Detalji proizvoda
FACILE+

FACILE+

KOLICA FACILE+ Šifra: WE093 Metalna kolica Facile+ jednostavnog ...

Detalji proizvoda
FACILE

FACILE

KOLICA FACILE Šifra: WE081 Metalna kolica Facile jednostavnog ...

Detalji proizvoda
EASY

EASY

KOLICA EASY Šifra: WE080 Kolica Easy opremljena su ...

Detalji proizvoda
EASY+

EASY+

KOLICA EASY+ Šifra: WE094 Kolica Easy+ opremljena su ...

Detalji proizvoda
HANDY

HANDY

ORMAR HANDY Šifra: WE079 Elegantni bijeli ormar Handy ...

Detalji proizvoda
SPIN

SPIN

  ORMAR SPIN Šifra: WE078 Ormar Spin opremljen ...

Detalji proizvoda
AUX

AUX

  ORMAR AUX  Šifra: WE076 Elegantni ormar Aux ...

Detalji proizvoda
N’RUN308

N’RUN308

  STOL N’RUN308 Šifra: WE101 Električni ...

Detalji proizvoda
N’RUN304

N’RUN304

  STOL N’RUN304 Šifra: WE102 Električni ...

Detalji proizvoda
N’RUN303

N’RUN303

  STOL N’RUN303 Šifra: WE103 Električni ...

Detalji proizvoda
N’RUN301

N’RUN301

  STOL N’RUN301 Šifra: WE104 Električni ...

Detalji proizvoda
N’GO308

N’GO308

  STOL N’GO308 Šifra: WE105 Električni ...

Detalji proizvoda
N’GO304

N’GO304

  STOL N’GO304 Šifra: WE106 Električni ...

Detalji proizvoda
N’GO303

N’GO303

  STOL N’GO303 Šifra: WE108 Električni ...

Detalji proizvoda
N’GO301

N’GO301

  STOL N’GO301 Šifra: WE109 Električni ...

Detalji proizvoda
FLOT

FLOT

  STOL FLOT Šifra: WE039 Stol visokih performansi ...

Detalji proizvoda
SPHEN

SPHEN

  STOL SPHEN Šifra: WE040 Stol Sphen posebno ...

Detalji proizvoda
ACRUM

ACRUM

  STOL ACRUM Šifra : WE041 Stol visokih performansi ...

Detalji proizvoda
HERN

HERN

  STOL HERN  Šifra: WE042 Višenamjenski stol ...

Detalji proizvoda
CERVIC

CERVIC

  STOL CERVIC Šifra: WE043 Višenamjenski stol ...

Detalji proizvoda
LUMB

LUMB

  STOL LUMB Šifra: WE044 Stol Lumb sastoji ...

Detalji proizvoda
LATIS

LATIS

  STOL LATIS Šifra: WE045 Stol s 2 odjeljka ...

Detalji proizvoda
DORS

DORS

STOL DORS Šifra: WE047 Višenamjenski fiksni stol ...

Detalji proizvoda
ILIM

ILIM

STOL ILIM Šifra: WE048 Stol Ilim sastoji se ...

Detalji proizvoda
COXI

COXI

STOL COXI Šifra: WE049 Fiksni stol Coxi sastoji ...

Detalji proizvoda
TENSOR

TENSOR

  TENSOR Šifra: WE026 Visoko kvalitetan SPA masaž...

Detalji proizvoda
ZAŠTITNI OLOVNI PARAVANI

ZAŠTITNI OLOVNI PARAVANI

ZAŠTITNI OLOVNI PARAVANI Šifra: OS010/11/12 Zaštitni ...

Detalji proizvoda
PREGLEDNI STOLAC FOZA BASIC

PREGLEDNI STOLAC FOZA BASIC

  PREGLEDNI STOLAC FOZA BASIC Šifra: MM017 Stolac ...

Detalji proizvoda
KARTOTEČNI ORMAR S 5 LADICA

KARTOTEČNI ORMAR S 5 LADICA

  KARTOTEČNI ORMAR S 5 LADICA Šifra: ...

Detalji proizvoda
KARTOTEČNI ORMAR S 3 LADICE

KARTOTEČNI ORMAR S 3 LADICE

KARTOTEČNI ORMAR S 3 LADICE Šifra: MM009 ...

Detalji proizvoda
ORMAR S 4 LADICE

ORMAR S 4 LADICE

  ORMAR S 4 LADICE Šifra: MM007 Karakteristike: ...

Detalji proizvoda
STOLICA GAT

STOLICA GAT

STOLICA GAT Šifra: MM027 Karakteristike: stolica na okretanje ...

Detalji proizvoda
STOL SR-P

STOL SR-P

REHABILITACIJSKI STOL SR-P Šifra: MM032 Rehabilitacijski stol SR-P ...

Detalji proizvoda
PREGLEDNI STOLAC FOZA MULTI

PREGLEDNI STOLAC FOZA MULTI

    PREGLEDNI STOLAC FOZA MULTI Šifra: MM020 ...

Detalji proizvoda
KOLICA ZA INSTRUMENTE SA SPREMNICIMA

KOLICA ZA INSTRUMENTE SA SPREMNICIMA

KOLICA ZA INSTRUMENTE SA SPREMNICIMA Šifra: MM002 Karakteristike: ...

Detalji proizvoda
ORMAR ZA LIJEKOVE S 2 KRILA

ORMAR ZA LIJEKOVE S 2 KRILA

ORMAR ZA LIJEKOVE S 2 KRILA Šifra: MM006 ...

Detalji proizvoda
ORMAR S 3 LADICE

ORMAR S 3 LADICE

  ORMAR S 3 LADICE Šifra: MM011 Karakteristike: ...

Detalji proizvoda
STOLAC FL-1

STOLAC FL-1

  STOLAC ZA DAVANJE KRVI FL-1 Šifra: MM021 ...

Detalji proizvoda
KOLICA ZA INSTRUMENTE

KOLICA ZA INSTRUMENTE

KOLICA ZA INSTRUMENTE Šifra: MM001 Karakteristike: kolica imaju ...

Detalji proizvoda
STOLICA TB

STOLICA TB

STOLICA TB Šifra: MM025 Karakteristike: stolica okrugla bez ...

Detalji proizvoda
ARHIVSKI ORMAR S 2 KRILA

ARHIVSKI ORMAR S 2 KRILA

ARHIVSKI ORMAR S 2 KRILA Šifra: MM008 Karakteristike: ...

Detalji proizvoda
KOLICA VERSA X

KOLICA VERSA X

KOLICA VERSA X Šifra: AS15-DO Kolica VERSA ...

Detalji proizvoda
ORMAR ZA LIJEKOVE S 1 KRILOM

ORMAR ZA LIJEKOVE S 1 KRILOM

ORMAR ZA LIJEKOVE S 1 KRILOM Šifra: MM010 ...

Detalji proizvoda
PARAVAN MEBLE 2

PARAVAN MEBLE 2

PARAVAN MEBLE 2 Šifra: MM014 Karakteristike: dvodijelni univerzalni paravan ...

Detalji proizvoda
STALAK ZA INFUZIJE SK-2

STALAK ZA INFUZIJE SK-2

STALAK ZA INFUZIJE SK-2 Šifra: MM015 Karakteristike: konstrukcija ...

Detalji proizvoda
STOLAC ST-01

STOLAC ST-01

STOLAC ST-01 Šifra: MM022 Stolac ST-01 namijenjen je ...

Detalji proizvoda
STOLICA MAL

STOLICA MAL

STOLICA MAL Šifra: MM030 Karakteristike: stolica malih dimenzija ...

Detalji proizvoda
ORMAR S 5 LADICA

ORMAR S 5 LADICA

  ORMAR S 5 LADICA Šifra: MM012 Karakteristike: ...

Detalji proizvoda
STOL ZA PREGLED DOJENČADI

STOL ZA PREGLED DOJENČADI

STOL ZA PREGLED DOJENČADI Šifra: MM033 Namjena ...

Detalji proizvoda
PREGLEDNI STOLAC FOZA DONA

PREGLEDNI STOLAC FOZA DONA

    PREGLEDNI STOLAC FOZA DONA Šifra: MM019 ...

Detalji proizvoda
KOLICA VERSA

KOLICA VERSA

KOLICA VERSA Šifra: AS16-DO Kolica VERSA namijenjena ...

Detalji proizvoda
PREGLEDNI STOLAC FOZA BASIC PLUS

PREGLEDNI STOLAC FOZA BASIC PLUS

  PREGLEDNI STOLAC FOZA BASIC PLUS Šifra: MM018 ...

Detalji proizvoda
STALAK ZA INFUZIJE SK-4

STALAK ZA INFUZIJE SK-4

STALAK ZA INFUZIJE SK-4 Šifra: MM016 Karakteristike: konstrukcija ...

Detalji proizvoda
ARHIVSKI ORMAR S 1 KRILOM

ARHIVSKI ORMAR S 1 KRILOM

ARHIVSKI ORMAR S 1 KRILOM Šifra: MM003 Karakteristike: ...

Detalji proizvoda
STOLICA POL

STOLICA POL

STOLICA POL Šifra: MM024 Karakteristike: stolica okrugla bez ...

Detalji proizvoda
STOL STORE BASIC

STOL STORE BASIC

  REHABILITACIJSKI STOL STORE BASIC Šifra: MM031 Rehabilitacijski ...

Detalji proizvoda
STOLICA LEKO

STOLICA LEKO

STOLICA LEKO  Šifra: MM023 Karakteristike: stolica okrugla bez ...

Detalji proizvoda
STOLICA LEKO-OP

STOLICA LEKO-OP

STOLICA LEKO-OP Šifra: MM028 Karakteristike: stolica na okretanje ...

Detalji proizvoda
DVOKRILNA VITRINA S ORMARIĆEM

DVOKRILNA VITRINA S ORMARIĆEM

DVOKRILNA VITRINA S ORMARIĆEM Šifra: MM004 Karakteristike: ...

Detalji proizvoda
PARAVAN MEBLE

PARAVAN MEBLE

PARAVAN MEBLE Šifra: MM013 Karakteristike: jednodijelni univerzalni paravan ...

Detalji proizvoda

Ostala medicinska oprema

Univerzalni flossing set

Univerzalni flossing set

Univerzalni flossing set: 4 trake (zelena, plava, ljubičasta, ...

Detalji proizvoda
Traka za vježbanje SpoBand

Traka za vježbanje SpoBand

    Meridius SpoBand je izuzetno kvalitetna, izdrž...

Detalji proizvoda
Mueller ljepilo za trake

Mueller ljepilo za trake

Brzosušeći sprej Mueller (283 g) za jednostavno ...

Detalji proizvoda
Set IASTM noževa

Set IASTM noževa

    Profesionalni set od 4 noža izrađ...

Detalji proizvoda
Silikonski cupping set

Silikonski cupping set

Cupping čašice (4 kom) izrađene od silikona ...

Detalji proizvoda
Plastični cupping set s pumpom

Plastični cupping set s pumpom

Unutarnji promjer čašice: 4,0 cm (13 kom) 3,4 cm (2 kom) 3,0 ...

Detalji proizvoda
Virx Intensive

Virx Intensive

  VirX Intensive je antiseptik, dezinfekcijska tekućina ...

Detalji proizvoda
Akupunkturne igle

Akupunkturne igle

  Kvalitetne sterilne akupunkturne igle: izrađene od ...

Detalji proizvoda
REHACOM

REHACOM

  Šifra: HM001 RehaCom – kognitivna terapija Što je ...

Detalji proizvoda
MEGA+

MEGA+

  MEGA+ Šifra: WE138 5- dioptrijsko LED poveć...

Detalji proizvoda
EXPAND+

EXPAND+

  EXPAND+ Šifra: WE137 3 – dioptrijsko LED povećalo ...

Detalji proizvoda
MAGNI+

MAGNI+

  LED POVEĆALO MAGNI+ Šifra: WE136 5 – dioptrijsko ...

Detalji proizvoda
MAGNI

MAGNI

  LED POVEĆALO MAGNI Šifra: WE135 5- ...

Detalji proizvoda
PG 801D

PG 801D

INFUZIJSKA PUMPA PG 810D Šifra proizvoda: PG2101 ...

Detalji proizvoda
PG 901A

PG 901A

INFUZIJSKA PUMPA PG 901A Šifra proizvoda: PG2100 ...

Detalji proizvoda
PG EYES

PG EYES

  KIRURŠKI REFLEKTOR PG EYES Šifra: PG016 ...

Detalji proizvoda
PG STERIL

PG STERIL

AUTOKLAV PG STERIL Šifra proizvoda: PG2010 PG Steril ...

Detalji proizvoda
DIGITALNA VAGA ZA BEBE MS

DIGITALNA VAGA ZA BEBE MS

DIGITALNA VAGA ZA BEBE MS Šifra: OS008 Digitalna ...

Detalji proizvoda
DIGITALNA VAGA ZA BEBE WPT

DIGITALNA VAGA ZA BEBE WPT

DIGITALNA VAGA ZA BEBE WPT Šifra: OS007 Digitalna ...

Detalji proizvoda
DIGITALNA VAGA MS S VISINOMETROM

DIGITALNA VAGA MS S VISINOMETROM

DIGITALNA VAGA MS Šifra: OS006 Digitalna vaga MS ...

Detalji proizvoda
DIGITALNA VAGA WPT/OE S VISINOMETROM

DIGITALNA VAGA WPT/OE S VISINOMETROM

DIGITALNA VAGA WPT/OE Šifra: OS005 Digitalna vaga ...

Detalji proizvoda
DIGITALNA VAGA WPT/O

DIGITALNA VAGA WPT/O

DIGITALNA VAGA WPT/O Šifra: OS004 Digitalna Vaga ...

Detalji proizvoda
KALIPER

KALIPER

KALIPER Šifra: OS Kaliper je precizan instrument za ...

Detalji proizvoda
DINAMOMETAR

DINAMOMETAR

DINAMOMETAR Šifra: OS001 Dinamometar je digitalni ručni ...

Detalji proizvoda
GONIOMETAR

GONIOMETAR

GONIOMETAR Šifra: OS002 Goniometar je digitalni uređaj ...

Detalji proizvoda

Otorinolaringologija

REHAINGEST

REHAINGEST

  Šifra proizvoda: HM002 RehaIngest – pouzdana detekcija gutanja Š...

Detalji proizvoda
SART

SART

  HIDRAULIČNA STOLICA SART Šifra: WE128 Stolica ...

Detalji proizvoda
FRONT

FRONT

    STOLICA FRONT Šifra: WE002-4 Napredna ...

Detalji proizvoda
TEMPO

TEMPO

  STOLICA TEMPO Šifra: WE008 Napredna i udobna ...

Detalji proizvoda
TELLA

TELLA

  ELEKTRIČNA STOLICA TELLA Šifra: WE001 Električ...

Detalji proizvoda
BRAE

BRAE

  ELEKTRIČNA STOLICA BRAE Šifra: WE009 Stolica ...

Detalji proizvoda

Radiologija

NGP 10

NGP 10

NEGATOSKOP NGP 10 Šifra: UV037 napajanje: 230 V 50 Hz osvijetljenost: 4200 ...

Detalji proizvoda
NGP 11

NGP 11

NEGATOSKOP NGP 11 Šifra: UV038 napajanje: 230 V 50 Hz osvijetljenost: 4200 ...

Detalji proizvoda
NGP 20

NGP 20

NEGATOSKOP NGP 20 Šifra: UV039 napajanje: 230 V 50 Hz osvijetljenost: 4200 ...

Detalji proizvoda
NGP 21

NGP 21

NEGATOSKOP NGP 21 Šifra: UV040 napajanje: 230 V 50 Hz osvijetljenost: 4200 ...

Detalji proizvoda
NGP 30

NGP 30

NEGATOSKOP NGP 30 Šifra: UV041 napajanje: 230 V 50 Hz osvijetljenost: 4200 ...

Detalji proizvoda
NGP 31

NGP 31

NEGATOSKOP NGP 31 Šifra: UV042 napajanje: 230 V 50 Hz osvijetljenost: 4200 ...

Detalji proizvoda
NGP 40

NGP 40

NEGATOSKOP NGP 40 Šifra: UV043 napajanje: 230 V 50 Hz osvijetljenost: 4200 ...

Detalji proizvoda
NGP 41

NGP 41

NEGATOSKOP NGP 41 Šifra: UV044 napajanje: 230 V 50 Hz osvijetljenost: 4200 ...

Detalji proizvoda
NGP 60

NGP 60

NEGATOSKOP NGP 60 Šifr: UV045 napajanje: 230 V 50 Hz osvijetljenost: 4200 ...

Detalji proizvoda
NGP 61

NGP 61

NEGATOSKOP NGP 61  Šifra: UV046 napajanje: 230 V 50 Hz osvijetljenost: 4200 ...

Detalji proizvoda
NGP 80

NGP 80

NEGATOSKOP NGP 80  Šifra: UV047 napajanje: 230 V 50 Hz osvijetljenost: 4200 ...

Detalji proizvoda
NGP 81

NGP 81

NEGATOSKOP NGP 81  Šifra: UV048 napajanje: 230 V 50 Hz osvijetljenost: 4200 ...

Detalji proizvoda
DICO 2M/2B

DICO 2M/2B

DICO 2M/2B – STANICA ZA PREGLED ...

Detalji proizvoda
DICO 1M/2B

DICO 1M/2B

DICO 1M/2B – STANICA ZA PREGLED ...

Detalji proizvoda
DICO 2M/1B

DICO 2M/1B

DICO 2M/1B – STANICA ZA PREGLED ...

Detalji proizvoda
DICO 1M/1B

DICO 1M/1B

DICO 1M/1B – STANICA ZA PREGLED ...

Detalji proizvoda
DICO 2M

DICO 2M

DICO 2M – STANICA ZA PREGLED DIGITALNIH RADIOLOŠ...

Detalji proizvoda
DICO 1M

DICO 1M

  DICO 1M – STANICA ZA PREGLED DIGITALNIH ...

Detalji proizvoda