Opis proizvoda

APLIKATORI ZA AUTOMATSKU DIJATERMIJU nazivaju se "automatski" aplikatori jer ih liječnik/fizioterapeut treba primijeniti isključivo na područje koje želi tretirati, odabrati terapiju i započeti istu. Aplikatori za automatsku dijatermiju su bipolarni i mogu se koristiti sa svim TECAR programima, samo s tehničkom kremom ili sa specifičnim gelom kao što je Arnilin Gel ili Bromellin Gel. Što se tiče pozicioniranja aplikatora, operater mora slijediti protokole za bipolarne aplikatore i postaviti ih na mjesto gdje pacijent osjeća bol.  Namijenjeni su za korištenje s uređajem TecarSIN 200 N-FI, TecarCRV 200 BIPOLAR VASCULAR i Lab therapy. 

 

 

 
 
 

Povezani proizvodi