Opis proizvoda

BIPOLARNI MIOFASCIJALNI APLIKATOR ZA TECAR sastoji se od 2 bipolarna aplikatora. Veličina svakog aplikatora je promjera 55 mm. Namijenjen je za korištenje s uređajem TecarSIN 200 N-FI, TecarCRV 200, TecarSIN 200 E.CLETTICA  i TecarCRV 200 BIPOLAR VASCULAR.

 
 
 

Povezani proizvodi