Opis proizvoda

PG S10 Vital sign monitor je uređaj za vizualizaciju vitalnih funkcija. Omogućava mogućnost konfiguracije fleksibilnih parametara za različite kritične okolnosti. Koristi se za praćenje vitalnih funkcija kod odraslih, pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata. Monitoring podrazumijeva kontinuirano praćenje  vitalnih  funkcija  povrijeđenog ili oboljelog,  a  u  širem  smislu,  sagledavanje i  praćenje  stanja  bolesnika  (klinički, biokemijski, imunološki, radiološki i drugi monitoring).  Pomoću  monitoringa  postiže se  održavanje  homeostaze  organizma.

Reference

PG S10