Opis proizvoda

PG SPIRO je uređaj za ispitivanje funkcije pluća. Omogućava pohranu velike baze podataka – do 10.000 testova ili 900 sati oksimetrijskog snimanja. Jednostavan je za prijenos te kopiranje i brisanje podataka o testu il pacijentu. Uređajem se obavlja spirometrija koja predstavlja metodu kojom se određuje sposobnost ventilacije pluća. Spirometrijskim ispitivanjem se određuju plućni volumeni (disajni volumen, inspiratorni rezervni volumen, ekspiratorni rezervni volumen) i kapaciteti (vitalni kapacitet, inspiratorni kapacitet), kao i disajni volumeni u funkciji vremena (forsirani ekspiratorni volumeni). Rezultati dobiveni putem spirometra se uspoređuju i određuje se postotak ostvarene vrijednosti u odnosu na tablične vrijednosti koje napravljene na osnovu spola, godina, visine i težine.

Reference

PG SPIRO