Video

 

Opis proizvoda

Sidra LEG je rehabilitacijska udlaga na 2 pogona sa sinkroniziranom elektrostimulacijom i pokretom poticanim elektromiografijom. Predstavlja čak 5 funkcionalnosti u jednom uređaju: 4-kanalnu elektrostimulaciju sinkroniziranu s fazama pokreta, potpomognuto kretanje donjih udova poticano elektromiografijom, pokret na dva pogona: trostruka fleksija i pokret gležnja (sinkroniziran i odvojen), 4-kanalnu elektromiografiju i elektromiografski biofeedback, vježbe otpora i objektivna mjerenja snage.

Sidra LEG omogućuje rehabilitaciju kroz aktivne vježbe s otporom, aktivne potpomognute vježbe, elektromiografski potpomognute vježbe i pasivne vježbe, svaki pokret omogućuje sinkronizirano aktiviranje elektrostimulacije koje podržava kontrakciju mišića tijekom faza pokreta (Lovett 0-5), aktivan rad s pacijentima s parezom i spasticitetom. Uređaj se može koristiti kako u sobi za rehabilitaciju tako i u krevetu pacijenta.

 
 
 

Povezani proizvodi