Video

 

Opis proizvoda

PRIMA LINE PLUS je izokinetički dinamometar dizajniran za širi spektar operativnih načina treninga. Može raditi ne samo u koncentričnom i izometrijskom načinu, već i u ekscentričnom, mješovitom i pasivnom načinu rada. Aktivni uljno-hidraulički motor koji koristi uređaj omogućuje dinamometru da reagira prema zakretnom momentu koji stvara pacijent koji se kreće u suprotnom smjeru od primijenjenog zakretnog momenta, omogućavajući mišiću izvođenje ekscentričnih vježbi. Sofisticirana kontrola omogućuje dinamometru da pruža kontinuirano gibanje konstantnom brzinom (pasivni način rada) i da simulira izotonične i originalnije hidrodinamičke pokrete. Uređaj je dizajniran za svakodnevnu uporabu, jednostavan je i siguran za upotrebu. Izvanredna preciznost i elektroničke povratne informacije omogućuju potpuno praćenje napretka rehabilitacije. Uređaj se može koristiti za procjenu i rehabilitaciju većih zglobova (rame, koljeno, gležanj) u zatvorenom kinetičkom lancu. 

 
 

Standardni pribor

  • izokinetička jedinica sa sjedalom
  • poluga koljena
  • poluga gležnja
  • CKC poluga
  • ručica ramena
  • kolica s polugom
 

Dodatni pribor

  • bipodalska poluga
 
 

Povezani proizvodi