Opis proizvoda

Skenirajući laserski aplikator karakteriziraju sljedeće prednosti: velika snaga izvora zračenja mjerena na izlazu, tri načina zračenja mjesta primjene (elipsa, linija, krivulje unutar pravokutnika), podešavanje visine ruke (60-140cm), mogućnost podešavanja položaja skeniranja glave u dvije ravnine, automatski izračun vremena tretmana ovisno o području primjene. Koristi se sa uređajima Polaris HP S, Polaris HP M, PhysioGo 400C. Karakteristike: indikator signalizacije rada, velika snaga izvora zračenja mjerena na izlazu, tri načina zračenja polja liječenja u skenirajućim laserskim aplikatorima, automatski izračun vremena u odnosu na parametre tretmana - doza, snaga, faktor rada, područje tretmana, radni sustav s kočnicama i polica za kontroler i naočale.