Video

 

Opis proizvoda

THERA TRAINER CORO je terapijski uređaj za sigurno dinamičko vježbanje ravnoteže (posturalne kontrole). Prikladan je za pacijente koji mogu stajati i dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u klinikama i terapijskim ustanovama, kao i za upotrebu kod kuće. U skladu je s najnovijim standardima kvalitete i sigurnosti. Thera Trainer Coro idealan je za one koji imaju visok rizik od pada i koji pate od poremećaja ravnoteže i koordinacije.

Ciljevi terapije: vježbanje proaktivne, anticipativne i reaktivne ravnoteže, simetrija u stajanju i aktivnom nošenju težine, poboljšanje mobilnosti, aktivacija metabolizma i kardiovaskularnog sustava.